Home Oferta Kontakt
header background
Losowe zdjęcie
Zdjęcie uzrodel_1554149459.jpgZdjęcie uzrodel_1554149481.jpgZdjęcie uzrodel_1554149431.jpg
logo

Oferta

Kwestia tajemnicy spotkania, tajemnicy leczenia

Psycholog, psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania tajemnicy spotkania, tajemnicy leczenia, dyskrecji. Sam fakt, że dana osoba pojawiła się w gabinecie na konsultacji psychologicznej, zgłosiła się po poradę psychologiczną, na terapię jest objęty tajemnicą. Psycholog, psychoterapeuta nie rozmawia o swoich klientach z osobami trzecimi. Nie ma prawa, bez zgody klienta, udzielać żadnych informacji jego rodzinie, bliskim, osobom trzecim, które zwrócą się z zapytaniem o klienta. Wyjątkiem od zachowania tajemnicy są sytuacje gdy za jej uchyleniem przemawia dobro wyższe, na przykład w sytuacji poważnego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta albo też życia lub zdrowia innych osób. Tajemnicę można wtedy uchylić jedynie wobec odpowiednich do udzielenia koniecznej pomocy instytucji.

Zespół terapeutyczny Gabinetu Psychoterapii U Źródeł  w swojej pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

 Psychoterapia indywidualna

- zaburzeń nerwicowych (zaburzenia lękowe, napady paniki, zaburzenia obsesyjno - kompulsywne, zaburzenia depresyjno-lękowe, fobie

- zaburzeń nastroju

- zaburzeń osobowości

- zaburzeń odżywiania


 warunki psychoterapii:
Ustalane są indywidualnie podczas rozmowy z psychoterapeutą. Wspólnie ustala się częstotliwość spotkań w zależności od możliwości i potrzeb.

 Poradnictwo psychologiczne:

- pomoc osobom w kryzysie, trudnej sytuacji życiowej takiej jak np. strata bliskiej osoby, rozstanie, rozwód

- pomoc bliskim osób chorujących psychicznie

- pomoc, wsparcie psychologiczne, psychoterapia podtrzymująca w sytuacji doświadczania choroby, problemów dotyczących zdrowia fizycznego

 Diagnoza psychologiczna:

- badanie intelektu

- badanie struktury osobowości

- diagnostyka psychologiczna dotycząca oceny funkcjonowania poznawczego, badanie psychologiczne pamięci, diagnostyka w kierunku istnienia zmian organicznych w Ośrodkowym Układzie Nerwowym, diagnoza psychologiczna w kierunku zmian otępiennych

gabinet psychoterapii